Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

sometimes
in this world


sometimes


you have to be
your own hero


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου